Kursdoktorn

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom kan förklaras som så att det är en konsekvens av att kroppen och/eller psyket under en längre tid utsatts för så stora påfrestningar att det helt enkelt säger stopp. Stoppet kommer i form av en enorm trötthet, rentav en utmattning. Det här har blivit en folksjukdom i Sverige. Vad beror det på? Allt fler har det stressigt såväl hemma som på jobbet. I vardagligt tal heter det att man gått in i väggen eller blivit utbränd. Med rätt hjälp går det att må bättre – det kan dock ta tid.

Utmattningssyndrom – Faser

För att underlätta förståelsen av sjukdomsförloppet uppdelas utmattningssyndrom i olika faser. Här följer vilka olika stadier utmattningen kan delas in i.

Förstadiet

Förstadiet är när kroppen ger signaler på att det är dags att ändra stressvanor men att sjukdomen ännu inte utvecklats fullt ut. I detta första av utmattningssyndromets olika stadier kan du fortfarande förhindra en krasch – våga be om hjälp.

Den akuta fasen

Den akuta fasen är stadiet när du kraschar på grund av långvarig stress. Du kan må så dåligt att du måste ligga till sängs i ett mörkt, tyst rum större delen av dygnet. Kroppen och psyket går oftast på högvarv.

Återhämtningsfasen

Återhämtningsfasen, även kallat rehabiliteringsfasen, är stadiet när du successivt får mer ork. Symptom kan komma och gå under denna fas.

Symptom på utmattningssyndrom

Det finns många symptom på utmattningssyndrom. Kanske är det också därför som det till en början kan vara svårt att förstå åt vilket håll utbränningen är på väg. Nedan följer exempel på hur kroppen och psyket kan reagera vid utmattning: 

  • Du känner dig trött och har svårt att sova
  • Du känner dig ofta stressad, irriterad och nedstämd
  • Du känner ofta oro och ångest 
  • Du har koncentrations- och minnessvårigheter
  • Du har svårt att planera och genomföra sysslor
  • Du är känslig för intryck såsom ljud och ljus
  • Du har hjärtklappning, värk och yrsel
  • Du har återkommande magbesvär

Fysiska symptom vid stress och ångest

Hur vet du att du är på väg att drabbas av utmattningssyndrom? Olika fysiska symptom vid stress och ångest kan berätta att något inte står rätt till med hälsan, och då särskilt om symptomen brukar återkomma. Vilka är de vanligaste fysiska stressymptomen? Trötthet i kombination med rastlöshet är vanligt vid stress och ångest.

Du kan få sömnsvårigheter, hjärtklappning, mag- och huvudvärk. Spänningar och stelhet i kroppens rörelseapparat är vanligt, det också. Stress och ångest tar sig nästan alltid fysiska uttryck, ibland i form av minskad sexlust. Du kan till och med få nedsatt immunförsvar på grund av stressen. 

Kognitiva symptom

Sömnlöshet och hjärtklappning är konkreta tecken på stress. Kognitiva symptom kan vara mer subtila och därmed svårare att upptäcka till en början. Det kan vara att du börjar glömma småsaker, stängde du av spisen och låste du dörren innan du gick till jobbet? Ju mer pressad du blir, desto mer uttalad kan glömskan bli. Kanske finner du sällan orden numera? Stress och ångest är så krävande för hjärnan att du dessutom kan få koncentrationssvårigheter. Trots att du är ambitiös kan du få svårt att genomföra uppgifter just för att du inte förmår behålla fokus under längre stunder.

Diagnoskriterier

Enligt 1177 kan du få en utmattningsdiagnos om du haft flera symptom på stress, ångest och utmattning i minst två veckors tid. Vidare bör du ha levt under stress och press i minst ett halvår för diagnos. Om du upplever att du har flera av utmattningssymptomen bör du kontakta din vårdcentral snarast. Vårdcentralen gör först en kroppsundersökning med bland annat provtagning för att utesluta andra sjukdomar. I samband med att du får diagnosen brukar du sjukskrivas. Det finns även seriösa självskattningstester som kan ge dig en viss fingervisning om du har fått utmattningssyndrom. Dessa tester ersätter dock inte läkarundersökningar. 

Informationsfilm om utmattningssyndrom

På Nyhetsmorgon har doktor Mikael Sandström pratat om långvarig stress och utmattningssyndrom vid många tillfällen. I det här videoklippet går han igenom såväl fysiska som psykiska varningstecken, som du bör hålla kolla på för att undvika att bli sjuk. Så här känner du igen de vanligaste tecknen: