Kursdoktorn

Leva med en benamputation

De flesta som måste genomgå benamputation lider av nedsatt blodcirkulation som medför svår smärta och svårläkta sår. Att amputera ett ben kan därför vara lättare att leva med än smärtan du tidigare upplevt. Efter du har genomfört en benamputation är det viktigt att du så fort som möjligt kommer igång med träning och rörelse. Ungefär hälften av alla amputationer beror på att patienten lider av diabetes, övriga beror på olyckor, medfödda missbildningar och tumörsjukdomar. 

Direkt efter operationen

Direkt efter benamputationen blir du övervakad av personalen på avdelningen, de kommer vilja att du kommer upp från sängen och börjar röra dig efter några dagar. Du kommer få mycket smärtlindring intravenöst och sjukvårdspersonalen ser till att blodcirkulationen är bra och att det inte finns några tecken på infektioner. 

För att få påbörja din rehabilitering måste återhämtningen och läkningen vara bra och du måste uppnå vissa kriterier som innebär: 

 • Att du kan belasta stumpen 
 • Du ska vara helt eller nästan smärtfri
 • Du ska kunna röra stumpen i flera riktningar 
 • Du ska inte lida av svullnad och vätskeansamlingar 


Psykisk påfrestning

Det kan vara väldigt psykiskt påfrestande att behöva genomgå en amputering av ben, du kan uppleva en mängd känslor som sorg, ilska och förnekelse. Det är inte ovanligt att känna starka känslor av förlust och du kommer få psykologiskt stöd av din vårdavdelning för att kunna hantera din nya verklighet.

Läkning av stumpen

När du vaknar upp efter operationen är ditt ben redan omlindat av förband, det kommer sticka ut en liten slang ifrån benet och är till för att sårvätska och blod ska komma ut. Såret på stumpen brukar ha läkt inom en 14 dagars period och sjukvårdspersonal kommer regelbundet att kontrollera såret och byta förband. Även om ärret ser ut att läka fint tar det lång tid innan ärret är helt läkt, upp till ett och ett halvt år. 

Smärta och sårläkning

Det är väldigt vanligt att få mycket smärta efter att du amputerat benet, sjukvårdspersonalen behandlar akut smärta med smärtlindring genom att du besvarar på frågor om hur smärtan upplevs. Obehaget kan komma både ifrån såret eller från benstumpen. Du kan också drabbas av kronisk smärta som fantomsmärtor i benet, då behövs ofta en kombination av medicinsk behandling och andra metoder som är mer inriktade på det mentala. 

Rehabilitering och återhämtning

Det är viktigt att du kan börja din rehabilitering så fort som möjligt för att du ska lära dig att leva med ditt amputerade ben. Så snart du mår tillräckligt bra för att kunna påbörja rehabiliteringen får du göra det tillsammans med sjukvårdspersonalen på avdelningen. 

Efter en tid kommer du tillhöra en rehabiliteringsmottagning. En fysioterapeut/sjukgymnast och en arbetsterapeut tar fram en rehabiliteringsplan anpassad till dig, din ålder och hur du tidigare har rört dig. Målet med att rehabilitera efter amputation av ben är att kunna få så stor rörelsefrihet som möjligt, kunna vara självständig i vardagen och fortsätta leva ditt liv oberoende av hjälp.

Rehabiliteringsplanen brukar innebära samtal och träning kring ämnen som: 

 • Ökad ledrörlighet
 • Information om smärta och fantomsmärta 
 • Få tillbaka styrka och kondition
 • Ha balans både sittande och stående
 • Lära dig att stå och gå 
 • Göra vardagliga aktiviteter
 • Hur du sköter din protes
 • Av- och påtagning av protes 
 • Prova ut och öva på rullstolsanvändning
 • Motivera dig att fortsätta leva som vanligt


Förbered stumpen

Sjukvårdspersonal kommer att hjälpa dig med instruktioner om hur man bäst tar hand om stumpen efter amputationen för att minimera risken för infektion och bra läkning. Det innebär att rengöra såret dagligen, byta förband och använda kompressionsstrumpor för att minska svullnad och ge bra blodcirkulation. Det är också viktigt att massera och förbereda huden runt stumpen för eventuell användning av en protes.

Rörelse är viktigt

Att börja röra sig så tidigt som möjligt efter att du amputerat ett ben kan hjälpa läkningsprocessen och förbereda kroppen inför användning av protes. Kan du inte röra dig bra i början kommer sjukvårdspersonalen att hjälpa dig, det är viktigt att du byter position flera gånger om dagen. Att förbättra blodcirkulationen minskar risken för olika typer av komplikationer som blodproppar och du kan snabbare återgå till ditt vanliga liv.

Dags för protes

Du väljer själv om du vill ha en benprotes efter operationen, vad man väljer skiljer sig åt. Vissa vill återfå förmågan att vara självständig, leva och gå som vanligt medans andra väljer bort protes till förmån för en rullstol. 

Hur och när får jag en protes

Det är en ortopedingenjör som tillverkar proteserna och de gör olika proteser beroende på var på benet amputationen är gjord, vanligast är underbensproteser och lårbensproteser. Efter cirka en till tre månader kan du prova ut en benprotes, det viktiga är att sårläkningen ser bra ut och att svullnaden har gått ner. 

Protesen provas ut av ett protesteam och anpassas efter ditt ben och vilken typ som blir aktuell för dig avgör de utifrån dina förutsättningar och behov. När du gjort utprovningen påbörjas tillverkningen av din protes och beroende på vilken typ du får kan du få den vid samma besök eller så tillverkas den efter en gipsavgjutning, vilket kan ta några veckor. 

Lära sig gå med protes

Att lära sig gå med protes tar olika lång tid beroende på vilken typ av protes du fått och dina egna förutsättningar. En lårbensprotes eller ledad protes kräver mer träning och det tar längre tid att känna sig bekväm då den ofta upplevs tung i början. 

Du får en remiss till gåskolan i din region, ofta är det på din rehabiliteringsmottagning eller vårdcentral. Gåskolan kan vara både självständigt och i grupp vilket kan vara fördelaktigt eftersom du får träffa andra i samma situation och dela erfarenheter med varandra. Du kan läsa mer om gåskola hos personskadade förbundet RTP. 

Mer om livet efter amputationen

Att anpassa sig till livet efter amputation innebär flera både fysiska och psykiska utmaningar, det är viktigt att du får rätt stöd och hjälp för att kunna hantera din nya verklighet. När du har accepterat livet efter amputation kommer du kunna ha ett bra, aktivt och självständigt liv igen. 

Fantomsmärtor

Det är väldigt vanligt att de som amputerat ett ben fortfarande känner smärta i den amputerade delen, det kallas för fantomsensationer och kan innebär både fantomkänsla och fantomsmärta. Lider du av fantomkänsla är det ofta inte smärtsamt men du kan uppleva känslor som kyla, värme och klåda. 

Fantomsmärta kan däremot vara väldigt jobbigt och smärtsamt då du känner smärtan i den saknade kroppsdelen. Det är ofta en återkommande känsla som ger brännande värm eller krampanfall. Oftast kommer problemen bli mindre ju längre tid som passerat efter operationen och det finns bra behandling att få. 

Egenvård

Det finns en hel del du själv kan göra för att påskynda läkningen, som att äta mat som är rik på kalk, kalcium och albumin. Du kan få näringstillskott i form av näringsdryck för att vara säker på att du får i dig viktiga ämnen. Det är också viktigt att du fortsätter att vara motiverad och gör alla rekommenderade övningar i din rörelseträning för att behålla din rörlighet och styrka. 

Ersättning för din skada

De flesta som genomgår en benamputation har rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Det finns även statliga bidrag att söka som ska täcka kostnader för medicinsk vård, proteser, rehabilitering och andra liknande utgifter. Eftersom du måste du vara sjukskriven har du rätt till sjukpenning ifrån försäkringskassan, vilken ersättning du får beror på vad du har för sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). 

Andra hjälpmedel

Förutom benproteser finns det andra hjälpmedel som kan underlätta livet efter operationen. Rullstol, kryckor och specialanpassade skor är vanligt men även viss anpassning i hemmet genom ramper och handtag kan vara nödvändigt.