Kursdoktorn

Behandling av fantomsmärtor

Fantomsmärta är väldigt vanligt hos de som amputerat en kroppsdel, hela 75% uppger att de har drabbats. Orsakerna till fantomsmärta är inte helt fastställda men det finns ett visst samband med hur länge du som amputerats har lidit av smärta innan operationen, det brukar kallas smärtminne. Det finns flera sätt att behandla smärtan med medicin eller hjälp via terapi. 

Vad är fantomsmärtor och varför får man det?

När du lider av fantomsmärta upplever du smärta i kroppsdelen som är bort opererad, det kan vara en brännande, huggande eller stickande känsla som varierar i intensitet. Det finns teorier och forskning som visar på att det sker förändringar i hjärnan som leder till fantomsmärta vid amputation då hjärnan inte kopplar att kroppsdelen är borta – men det är inget som är helt klarlagt. 

Olika typer av fantomsmärta

Det finns både fantomkänsla och fantomsmärta vilket innebär olika mycket problem för patienten. Vid känsla kan du uppleva kyla, värme, klåda, stickningar eller tryck. Vissa beskriver att de känner att kroppsdelen har bytt position på kroppen, exempelvis att foten sitter direkt under knät. 

Vid fantomsmärta lider ofta patienten mer då smärtan kan vara väldigt svår i den amputerade kroppsdelen. I svåra fall blir det omöjligt att leva ett normalt liv. Det finns vissa saker som kan trigga fantomsmärta:

  • Långvarig smärta innan amputation
  • Dåligt anpassad protes
  • Traumatisk amputation som vid olyckor
  • Mycket smärta i stumpen

Behandling

Du som patient ska alltid få information om att fantomsmärtor inte är farligt och att en stor majoritet av alla amputerade lider av det. När du vet att du inte är ensam är det oftast lättare mentalt, vilket har en stor inverkan på fantomsmärtor. Det finns ingen behandling som passar för alla, så oftast får du prova dig fram för att hitta rätt behandling för dig. 

Spegelterapi

Spegelterapi går ut på att personen som amputerats gör rörelser med benet och armen som fortfarande är kvar, med hjälp av en spegel skapas en illusion som lurar hjärnan att tro rörelsen sker med den amputerande kroppsdelen. När hjärnan tror att kroppsdelen funkar som den ska känner den inte längre smärtan. 

Smärtterapi

Det finns olika typer av smärtterapi du kan få gå om du har fantomsmärtor, den vanligaste formen är kognitiv beteendeterapi (KBT) hos en psykolog. Kontakta en smärtterapeut som har specialiserat sig på behandling av smärta, du kan ofta få en remiss via din vårdcentral eller läkare.  

Senmotoriska terapier

Du kan få behandling genom senmotoriska terapier som innebär att nerverna i stumpen stimuleras genom massage. Det kan göras med ultraljud, värme eller elektricitet. Du kan få låna eller hyra en TENS-maskin som sänder elektriska impulser via elektroder som placeras på huden vid det smärtande området.

Bära en protes

Att bära en protes kan minska fantomsmärtor efter amputation då den kan ge sensorisk känsla av att kroppsdelen är på plats och funkar som den ska. Protesen kan också bidra till att stabilisera stumpen vilket minskar irritation och obehag, dock viktigt att den sitter korrekt för att inte förvärra smärtan.

Smärtor i stumpen

Du kan också lida av smärta i stumpen vilken är en annan typ av smärta än fantomsmärta och de kräver olika typer av behandling. Det uppstår ofta smärta i stumpen om protesen sitter dåligt eller om du har störande ärrvävnad, stumpneurom, bristfällig mjukdelstäckning eller ett överskott av mjuk vävnad. Du kan få bort smärtan genom att anpassa protesen bättre eller opereras igen. 

Det finns även vissa operationstekniker som kan minska allt typ av smärta vid amputation, särskilt sån som uppstår från nerver i stumpen. Förebyggande smärtlindring redan under operationen genom lokalt smärtstillande kan förebygga uppkomsten av smärta. 

Du kan läsa mer om smärta vid amputation på vårdhandboken och få ytterligare tips på behandling.