Kursdoktorn

Långvarig smärta

Långvarig smärta är den numera vanligaste medicinska benämningen på kronisk smärta. Vad är långvarig smärta enligt sjukvårdens definition? Det är smärta som du haft längre än 3 till 6 månader, och som alltså inte går över. De bakomliggande orsakerna kan vara många. Du kan ha en reumatisk sjukdom eller ha råkat ut för en skada i en kroppsdel. Det är inte alls ovanligt att smärtan börjar i just en kroppsdel och sedan sprider sig till resten av kroppen. Även om långvarig smärta sällan kan botas kan den i många av fallen lindras.

Långvarig smärta – Behandling

Först och främst är det viktigt att du får smärtan utredd av sjukvården. Det är av vikt eftersom allvarliga bakomliggande faktorer behöver uteslutas. När du gått på medicinska utredningar och fått hjälp i form av exempelvis sjukgymnastik kan det vara så att du fortfarande har lika ont i kroppen. För personer med reumatisk värk eller MS ges olika mediciner i kombination med rehabilitering. För personer med fibromyalgi och/eller nervsmärta ges multimodal smärtbehandling, som går ut på att ge patienten verktyg att klara vardagen. Träning, massage, värktabletter och så vidare – behandling av långvarig smärta sker på olika sätt.

Vilka orsaker kan finnas?

Reumatiska sjukdomar och MS ger smärta i kroppen, och detta är exempel på långvarig värk som faktiskt behöver utredas ordentligt eftersom sjukdomarna oftast behöver medicineras. Det är dock inte de enda orsakerna till att man har ständigt ont. Skador i kroppen kan ge permanent smärta. En så vardaglig sak som ett benbrott kan ställa till det rejält för nervsystemet och göra så att nerverna signalerar smärta trots att skadan läkt för länge sedan. Det finns också många exempel på personer som fått långvarig, utbredd smärta efter en infektion. Fibromyalgi kan triggas av en skada eller en infektion.

Långvarig smärta – Symptom

Smärtans mångsidighet är en av anledningarna till att långvarig smärta är så svårbedömd för sjukvården. Värk kan vara lokal, utbredd och den kan hoppa runt i kroppen. Den kan kännas molande, eller intensiv som vid akut smärta. Många gånger blir smärtan värre vid belastning, så för att hantera den bättre bör man lära sig lyssna på kroppens gränser. De kroniska smärttillstånden medför inte så sällan fatigue. Fatigue är det medicinska namnet på sjukdomsrelaterad trötthet, som kan liknas vid utmattning. Kombinationen av smärta och trötthet kan göra så att vardagen känns tungrodd.

Skillnad mellan akut och långvarig smärta

Den stora skillnaden mellan akut och långvarig smärta är att det akuta smärttillståndet är kroppens varningssignal för att något är fel i kroppen. Felet kan vara ett benbrott, en blindtarmsinflammation eller en hjärtinfarkt och kräver i regel snabb sjukvård. Det långvariga smärttillståndet kan kännas som om det är något allvarligt fel på kroppen när det i själva verket är nerverna som bombarderar hjärnan med ”fel” sorts signaler. Hjärnan tolkar dessa signaler som att du har akut smärta och det är därför du får så ont. Kroppen stressas av felsignalerna, vilket är en utmaning i sig.

Hur kan jag bota långvarig smärta?

Det finns dessvärre ingen mirakelkur som kan bota långvarig smärta. Däremot finns det saker du kan göra för att få smärtlindring. Läs mer om detta hos 1177.  Guidad meditation kan vara ett stöd när du ska lära känna kroppens gränser, inom fysioterapin kallas detta kroppsmedvetandeträning, som du kan läsa mer om på psykologiguiden.se. Du kan också gå på massage och använda värmekudde. Det är viktigt att arbeta långsiktigt med kroppen. Kan du hitta en träningsform som passar just dig? Börja med något litet och bygg successivt på. Tack vare multimodal smärtrehabilitering kan du få värdefulla verktyg för smärthantering i vardagen. Mer om detta i Läkartidningen

Sammanfattning

Långvarig smärta är definitionen på smärta som inte gått över efter 3 till 6 månader och som inte har en akut orsak. Med tanke på att många lever med smärta livet ut är det viktigt att hitta sätt för smärthantering. Sjukvården kan bistå med hjälp i form av multimodal smärtrehabilitering, som går ut på att ge mångsidiga verktyg för en hållbar livsstil. Smärtan kan medföra både stress och utmattning.